Zoals zo vaak gebeurt in een familiebedrijf maakte ook mijn bedrijf gebruik van de mogelijkheid om een gedeelte van de winst te reserveren voor de opbouw van een pensioen. In dit geval voor de beide eigenaren, mijn zus en ikzelf. In 2017 besloot de regering op eens om deze constructie niet meer langer toe te staan.

Voor mijn zus en mijzelf was dit een onaangename verassing. Het pensioenpotje moest nog voor 31 december uit de BV worden gehaald. Uiteraard stond de belastingdienst aan de zijlijn en pikte meteen een derde van dit bedrag in. Wat er over bleef moest natuurlijk weer op een andere manier belegd worden. Op advies van onze accountant in vastgoed en dan liefst in het buitenland. Je investering valt dan buiten box 3 en wordt niet langer bloot gesteld aan de belachelijke fictieve rente waarvoor je aangeslagen wordt maar die je nooit kan halen.

Omdat ik wel zo’n beetje klaar was met onze onbetrouwbare overheid die continue de spelregels wijzigt leek me het buitenland wel een goed idee. Omdat ik al heel lang plannen had om in Griekenland, mijn tweede thuisland, iets te beginnen was de keuze gauw gemaakt. Mijn zus heeft dezelfde exercitie gedaan in Italië.